Lårplastik

 

Förändring av hudens elasticitet syns hos vissa människor även på låren och ger sig till uttryck som lös och hängig hud. Det kan bero på allmänt åldrande, men också på en kraftig viktnedgång.

Huden behöver då stramas upp, dvs man tar bort ett överskott av hud och kanske även en del fett.

Operationen sker i narkos (man sover) och oftast blir snitten av s.k. revärsnitt – långa snitt från knänas insidor upp till ljumsken.

Vanligen stannar man kvar en natt för omvårdnad.

Hygienen sköts på vanligt sätt med duschning, även över det opererade området. Beroende på ärrens läge är det inte ovanligt att läkningsförloppet blir längre än normalt, eftersom viss sår- och vätskebildning ofta uppträder.

Trots detta och de långa – ibland breda – ärren brukar resultaten vara glädjande för utvalda patienter.