Läppkirurgi

 

Vanligen önskas en förstoring av läpparna. De tre vanligaste kirurgiska metoderna att förstora dem är:

 

V-Y-plastik

Det innebär att snitt läggs i slemhinnan på insidan av överläppen och "skjuts framåt", så att en större fyllighet uppstår på läppens framsida.

 

En konstgjord vävnad

Alloderm läggs in som en utfyllnad i hela läppen ovanpå läppmuskeln via mycket små snitt i mungiporna. Denna vävnad bryts så småningom ned och försvinner, efter ett år eller två, och ingreppet kan då behöva göras om igen.

 

Fettransplantation

Fett tas från en plats på kroppen som har ett överskott, centrifugeras och renas på olika vis innan det sprutas in till läppen, som då förstoras. Fettcellerna behöver få ny cirkulation på sin nya plats, annars dör de och smälter bort. Erfarenhetsmässigt vet man att c:a 50% av fettcellerna dör, varför det kan behöva göras operativa korrektioner om resultatet inte omedelbart blir det förväntade.

 

Dessa operationer görs i narkos (man sover), men man kan efter några timmars vila på kliniken vanligen återvända till hemmet.

Svullnaden av läpparna blir ofta mycket kraftig under 1-2 veckor. Vävnaden spänner och känns stram under minst samma tid. Munhygienen kan bli eftersatt under de första dagarna, liksom att det kan vara svårt att inta fast föda.