Intimkirurgi

 

Oftast söker kvinnor pga synpunkter på blygdläpparnas utseende och form. Det kan röra sig om de yttre blygdläpparna, men vanligare rör det sig om de inre.

Orsaken kan vara att man är född på ett visst sätt, eller att de formats om i samband med förlossnignar.

Operationen kan utföras i lokalbedövning eller i narkos (man sover).

Vid olikstora blygdläppar strävar man efter symmetri, varvid den större förminskas. Vid symmetriskt förstorade blygdläppar förminskas bägge. Snitten sys ihop med tråd som försvinner av sig själva efter några veckor.

Efter operationen vilar man ut på kliniken några timmar, men kan sedan åka hem.

Hygienen sköts sedan på vanligt sätt med dusch, tvål och vatten.

Det kan bli litet ömt att sitta några dagar efteråt, svullet och ibland bli "blåmärken", men besvären minskar raskt efter några dagar.