Gynecomasti – manliga bröstkörtlar

 

Män söker oss ibland pga "bröst". Det kan röra sig om en bullighet – bitch tits – under själva vårtgården/vårtan eller en diffus förstoring.

Orsaken kan vara en bröstkörtelförstoring och/eller fettansamlingar.

En operation görs ibland i lokalbedövning, men vanligare i narkos (man sover).

Vid en åtgärd mot "bitch tits" läggs snitt i nedre vårtgårdskanten mellan kl 3 och 9, varefter körteln under vårtgårdsområdet tas bort och snittet sys ihop.

Vid en fettansamling görs en fettsugning med mycket små snitt, så att ärren blir diskreta.

Efter operationen stannar man kvar några timmar på kliniken innan man åker hem.

Oftast upplevs perioden efter ingreppet som en känsla av träningsvärk, snarare än ren smärta.

Hygienen efter operationen sköts som vanligt, dvs man kan duscha dagen efter.