Ögonlocksplastik

 

Vi har fyra ögonlock – två övre och två undre.

Det naturliga åldrandet brukar vanligen först visa sig på ögonlockshuden, som blir mindre elastisk och då ter sig som ett överskott av hud. Ibland blir huden utspänd av fett därunder.

Den operativa åtgärden riktar sig mot hud, fett eller en kombination av bägge.

Operationen kan göras i lokalbedövning eller i narkos (man sover).

Snitten vid en övre ögonlocksplastik läggs 6-7 mm ovanför ögonfransarna, på de undre ögonlocken 1-2 mm därunder.

Efterförloppet är i det närmaste smärtfritt.

Missfärgning (blåmärken) och svullnad på ögonlocken uppkommer alltid, men i olika omfattning hos olika människor. Vanligen har det försvunnit på ett par veckor.

loading...

Ögonlock-övre

loading...
Ögonlock-undre
loading...
Ögonlock-alla
loading...
Ögonlock-övre
loading...
Ögonlock-alla
loading...
Ögonlock-alla