Risker i samband med kirurgi

All kirurgi innebär alltid en viss risk, även om de är små. Vid konsultationen går läkaren igenom ditt hälsotillstånd och bedömer om/att det är lämpligt att operera dig.

Allmänna risker är: Blödning, infektion, fula ärr och känselnedsättningar i huden.

Blödning: Inför en operation är det viktigt man inte har ätit värktabletter som har en påverkan på koagulationen och som riskerar att det blöder mer än nödvändigt. Sådana värktabletter är ex.vis Ipren, Magnecyl, Treo. Den blodförtunnande effekten av EN tablett av dessa sitter kvar i kroppen uppåt en vecka.

Infektion: Vid vissa operationer är infektionsrisken större än vid andra. Hälsotillstånd, ålder, rökning och vilken operation som skall utföras är faktorer som påverkar risken för att drabbas av infektion efteråt.

Ärrbildning: Ärr läker olika på olika delar av kroppen och har en biologisk orsak. Vi syr alltid på det bästa sättet, men ärren kan läka på olika vis.

Känselpåverkan: Så fort man lägger ett snitt i huden påverkas känseln. Efter vissa ingrepp kan en domningskänsla uppstå i det opererade området, ibland under en övergångsperiod, ibland för alltid. Det har vanligen inte någon (funktionell) betydelse, men man behöver som patient vara införstådd med betydelsen av och kunna acceptera en eventuellt förändrad känsel.

 

Allmän information omkring eftervård vid operationer

Efter en operation kan det sippra litet blod eller sårvätska från ett ärr. Det är normalt att vi lägger ett s.k. absorptionsförband över sårområdet, som suger upp denna vätska.

Generellt sett är modern plastikkirurgi inriktad på att sår efter en operation ska luftas så mycket som möjligt istället för att stängas in under täta förband. Färska sår får/skall hållas rena – vi förordar tidig duschning. ("Vatten är så ofarligt att man t.o.m. kan dricka det").

Erfarenhetsmässigt vet vi att tejpning av sår med hudvänlig häfta (Micropore) under lång tid (under en sexmånadersperiod) medför "finare" ärr. Orsaken till detta är fortfarande höljt i dunkel, men kanske beror det på att miljön under en häfta är aningen fuktigare och på så vis bidrar till ett finare ärr.

Alla sår behöver en viss tid att läka. Även om ärren är små och operationsområdet är smärtfritt, så finns en såryta som behöver lugn och ro under läkningsperioden.

Vi förordar därför i allmänhet fyra veckors lugn och ro utan fysisk träning och idrott.
Den rekommendationen betyder således all träning där kroppen blir svettig.

Alla önskar snabba, perfekta resultat – både läkare och patient. Naturen tillåter inte alltid det, så ha tålamod. Vi erbjuder alltid patienterna att komma tillbaka för uppföljning efter
sex månader för att bedöma det slutgiltiga resultatet. Utnyttja denna möjlighet till kontroll!
Ibland behövs en korrektion – naturen ställer till spratt för både läkare och patient – och det kan ibland behövas för att få det optimala resultatet.